top of page

        Schooltijden en vakanties             2022-2023

Voor alle groepen zijn de schooltijden op maandag, dinsdag en donderdag als volgt:

’s Morgens van 08.30 uur tot 12.00 uur.

’s Middags van 13.00 uur tot 15.00 uur.

 

Op woensdag is de school voor alle groepen van 08.30 uur tot 12.30 uur.

De kinderen van groep 1 hebben vrijdags vrij.

De kinderen van groep 2 hebben school tot 12 uur. 

De groepen 3 t/m 8 hebben ’s middags nog les van 13.00 uur tot 15.00 uur.

 

Zowel ‘s morgens als ‘s middags geldt er een inlooptijd voor de groepen 3 t/m 8.

Dat wil zeggen dat de kinderen ‘s morgens vanaf 08.20 uur naar de klas kunnen en

‘s middags vanaf 12.50 uur. De groepen 1 en 2 gaan om 08.30 uur en 13.00 uur in de rij staan bij hun juffrouw.

                        Schooljaar 2022-2023

 

 

(Na verkregen positief advies van de GMR heeft het CvB de vakantieregeling 2022-2023, zoals deze is opgesteld door de regionale vakantiewerkgroep PO-VO, vastgesteld.).

 

Herfstvakantie 
Maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie
Maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023

Carnavalsvakantie
Maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023

Pasen
Maandag 10 april 2023

Meivakantie
Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023

Koningsdag
Donderdag 27 april 2023; valt in de meivakantie

Bevrijdingsdag
Vrijdag 5 mei 2023; valt in de meivakantie

Hemelvaart
Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren
Maandag 29 mei 2023

Zomervakantie
Maandag 17 juli tot en met vrijdag 25 augustus 2023

                                               Schooljaar 2023-2024

(Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 13-12-2022 , na verkregen positief advies GMR d.d. 1-12-2022)

 

Herfstvakantie 
Maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober 2023

Kerstvakantie 
Maandag 25 december 2023 tot en met vrijdag 5 januari 2024

Carnavalsvakantie 
Maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari 2024

Pasen
Maandag 1 april 2024

Meivakantie 
Maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei 2024

Hemelvaart 
Donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024; valt in meivakantie

Pinksteren 
Maandag 20 mei 2024

Zomervakantie 
Maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2024

bottom of page