Schooltijden

Voor alle groepen zijn de schooltijden op maandag, dinsdag en donderdag als volgt:

’s Morgens van 08.30 uur tot 12.00 uur.

’s Middags van 13.00 uur tot 15.00 uur.

 

Op woensdag is de school voor alle groepen van 08.30 uur tot 12.30 uur.

De kinderen van groep 1 hebben vrijdags vrij.

De kinderen van groep 2 hebben school tot 12 uur. 

De groepen 3 t/m 8 hebben ’s middags nog les van 13.00 uur tot 15.00 uur.

 

Zowel ‘s morgens als ‘s middags geldt er een inlooptijd voor de groepen 3 t/m 8.

Dat wil zeggen dat de kinderen ‘s morgens vanaf 08.20 uur naar de klas kunnen en

‘s middags vanaf 12.50 uur. De groepen 1 en 2 gaan om 08.30 uur en 13.00 uur in de rij staan bij hun juffrouw.

 Vakantie Data

                       

                                 Vakantierooster schooljaar 2021-2022

 

                                     

                                  (vastgesteld door CvB-d.d. 9-3-2021, na verkregen positief advies GMR d.d. 4-3-2021)

 

Herfstvakantie

Maandag 25 oktober tot en met vrijdag 29oktober 2021

 

Kerstvakantie

Maandag 27 december 2021tot en met vrijdag7januari 2022

 

Carnavalsvakantie

Maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022

 

Pasen

Maandag 18 april 2022

 

Mei vakantie

Maandag 25 april tot en met vrijdag6mei 2022

 

Koningsdag

Woensdag 27 april 2022; valt in de meivakantie

 

Bevrijdingsdag

Donderdag 5 mei 2022; valt in de meivakantie

 

Hemelvaart

Donderdag 26mei en vrijdag 27 mei 2022

 

Pinksteren

Maandag6 juni 2022

 

Zomervakantie

Maandag 25 juli tot en met vrijdag 2september2022