Schooltijden

Voor alle groepen zijn de schooltijden op maandag, dinsdag en donderdag als volgt:

’s Morgens van 08.30 uur tot 12.00 uur.

’s Middags van 13.00 uur tot 15.00 uur.

 

Op woensdag is de school voor alle groepen van 08.30 uur tot 12.30 uur.

De kinderen van groep 1 hebben vrijdags vrij.

De kinderen van groep 2 hebben school tot 12 uur. 

De groepen 3 t/m 8 hebben ’s middags nog les van 13.00 uur tot 15.00 uur.

 

Zowel ‘s morgens als ‘s middags geldt er een inlooptijd voor de groepen 3 t/m 8.

Dat wil zeggen dat de kinderen ‘s morgens vanaf 08.20 uur naar de klas kunnen en

‘s middags vanaf 12.50 uur. De groepen 1 en 2 gaan om 08.30 uur en 13.00 uur in de rij staan bij hun juffrouw.

© 2019 by Marco Media Heerlen