Samenstelling MR

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar en bespreekt tijdens deze sessies alle lopende en verwachte onderwerpen. Wilt u onderwerpen inbrengen voor een vergadering? Neem dan contact op via mr.rkbsdeganzerik@movare.nl óf spreek een van de leden aan op het schoolplein.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies of verleent instemming over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven.

De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht. 

Kijk hier voor meer informatie over de GMR van MOVARE.

Alle informatie over de school?

In de schoolgids van de Ganzerik vindt
u alles wat u wilt weten.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details