Ouderbijdrage schooljaar 2019/2020

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Naast veel leren, is het belangrijk dat de kinderen ook een leuke en gezellige tijd op school hebben. De oudervereniging doet haar best om de schooltijd voor uw kind(eren) zo leuk mogelijk te maken. In overleg met het lerarenteam organiseert de oudervereniging allerlei leuke activiteiten, maar bespreekt ook problemen indien die zich voordoen. Op de website van BS de Ganzerik kunt u in het jaarverslag van de oudervereniging lezen welke activiteiten de oudervereniging vorig schooljaar georganiseerd dan wel ondersteund heeft. We werken nauw samen met de leerkrachten om Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, het schoolreisje, de sponsorloop, de sportdag enz. nog wat feestelijker te maken. Om voorgenoemde activiteiten tot een succes te maken is uw ouderbijdrage hard nodig.

 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het is niet verplicht maar wel noodzakelijk, zodat w alle activiteiten kunnen blijven doen. Zonder geld van de ouders, kunnen de leuke activiteiten niet worden bekostigd. De ouderbijdrage is geld dat echt nodig is. 

 

Voor ouders/verzorgers van wie meerdere kinderen op de BS de Ganzerik staan ingeschreven, bestaat er een kortingsregeling. Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de ouderbijdrage: 

1 kind: € 12,50

2 kinderen: € 20,00

3 kinderen: € 25,00

4 kinderen: € 30,00

 

U kunt de ouderbijdrage voor 15 oktober a.s. via bank (dus niet contant afgeven bij de leerkracht) overmaken op rekening NL39INGB00044.04.670 ten name van Oudervereniging BS de Ganzerik. Heel belangrijk is dat u de naam, achternaam van het kind en de groep van uw kind vermeldt!

 

Indien u in aanmerking wilt komen voor een betalingsregeling verwijzen wij u naar de directie van de school. Daar kunt u ook, indien u daar behoefte aan heeft, meer inhoudelijke informatie krijgen.

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende ingelicht te hebben. Indien u echter nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u met de directie of de penningmeester van de oudervereniging contact opnemen. 

 

Marjolein Donahue (Voorzitter OV BS de Ganzerik )                        

Nicole Fuijt (Penningmeester OV BS de Ganzerik -  nicole2005@home.nl)

iStock-514343401.jpg