top of page

Aanmelden

Procedure aanmelding nieuwe leerling

 

Kleuters:

  • De directie maakt met ouders een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

  • Tijdens het kennismakingsgesprek geeft de directie informatie over de school en een rondleiding.

  • Indien nodig volgt er een tweede gesprek.

  • De groepsleerkracht maakt met de ouders een afspraak voor een startgesprek.

  • De stuurt een informatiepakket en een welkomkaartje toe.

 

Zij-instromers:

  • De directie maakt een afspraak met ouders voor een gesprek.

  • De directie neemt contact op met huidige school van de leerling.

  • De directie en  Intern Begeleider voeren een gesprek met de ouders.

  • De leerling wordt wel / niet toegelaten op basis van het Protocol toelating, schorsing, time-out en verwijdering van Movare.

  • De directie stuurt een bericht van inschrijving naar de school waar de leerling vandaan komt.

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.

bottom of page