top of page

Oudervereniging

De oudervereniging heeft als doel een bijdrage te leveren aan een leuke tijd op school. Zij organiseert diverse activiteiten en ondersteunt het onderwijzend team daar waar nodig/mogelijk bij de diverse activiteiten die tijdens en na schooltijd georganiseerd worden (bv kerstviering, kinderoptocht). Indien zich problemen voordoen worden ook deze binnen de oudervereniging besproken. De oudervereniging bestaat uit enthousiaste en actieve ouders van leerlingen uit zoveel mogelijk verschillende klassen. De leden van de oudervereniging fungeren als schakel tussen het team en de overige ouders.

De oudervereniging vergadert 6 keer per jaar met een afvaardiging van de leerkrachten en bij belangrijke zaken is ook de Directrice aanwezig. De Ganzerik voert een open communicatie beleid en de oudervereniging wordt goed geïnformeerd over alle zaken die spelen op school. De wederzijdse betrokkenheid is hoog.

Naast veel leren, is het belangrijk dat de kinderen ook een gezellige tijd op school hebben. De oudervereniging doet haar best om de schooltijd voor uw kind(eren) zo leuk mogelijk te maken. In overleg met het lerarenteam organiseert de oudervereniging verschillende activiteiten. 

Door de ouderbijdrage kunnen we, samen met de leerkrachten, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen enz. nog wat feestelijker maken. 

Onderstaand enkele voorbeelden welke vanuit de ouderbijdrage betaald worden;

  • Sinterklaascadeau voor de kinderen t/m groep 6 en klassencadeau groep 7 en 8.

  • Kerstontbijt en kerstcadeau voor de kinderen.

  • Kindercarnaval op school

  • Paaseieren.

  • IJsje op een mooie dag.

  • Cadeautje communie

  • Afscheidscadeau groep 8.

Wij maken er samen weer een geweldig schooljaar van!

Leden Oudervereniging BS De Ganzerik

bottom of page