top of page

Ondersteuningsplan Heerlen PO

De Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o. PO 31.06 is op 29 oktober 2013 opgericht. In de aanloop hebben de schoolbesturen in Heerlen e.o. en de wethouders onderwijs en jeugd afgesproken om samen op te trekken in de voorbereiding op passend onderwijs en zorg voor de jeugd. De ambitie daarbij is om hulp en ondersteuning eenvoudig, toegankelijk en passend te organi- seren. Dat doen we door school, gezin en wijk sterker te maken, de al bestaande mogelijkheden daarvoor meer te gebruiken en ondersteuning dichter in de omgeving van kind en gezin te organiseren. Via onderstaande link kunt u meer informatie bekijken of downloaden.

1-02-512.png

Passend Onderwijs Heerlen e.o.

bottom of page