top of page

Movare 2.0

Onderwijsstichting MOVARE

Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. Deze stichting telt  46 scholen in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 41 ‘reguliere’ basisscholen, 1 taalschool, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal ongeveer 11.501 leerlingen en 1087 medewerkers. MOVARE kent rooms-katholiek, oecumenisch, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. 

 
Missie

MOVARE staat voor onderwijs op maat voor elk kind. Dit gebeurt met aandacht voor autonomie, authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven.


Bestuur

De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College is werkgever voor alle medewerkers van MOVARE op de scholen en de medewerkers van het MOVARE-bureau. Het College van Bestuur bestaat uit dhr. drs. R.S.T. Kruszel en mevr. J.P.G.M. Huijnen-Becks MLC (lid). 


Bereikbaarheid MOVARE-bureau

Tel: 045-546 69 50

E-mail: info@movare.nl

Bezoekadres

Heyendallaan 55b

6460 AA  Kerkrade

Postadres

Postbus 12

6460 AA  Kerkrade

 

Voor actualiteiten en gegevens over de stichting verwijzen wij u naar de website www.movare.nl


Voor meer informatie over Movare 2.0 kunt u hier een brochure bekijken of downloaden.

logo.png
bottom of page