top of page

Veiligheid

U kunt hieronder de informatie over ons veiligheidsbeleid, de gedragscode, het pestprotocol en het mediaprotocol downloaden of bekijken.

Handle With Care

Onze school werkt met de aanpak ‘Handle with Care’. Wat betekent dat in het kort? Wanneer de politie vanwege huiselijk geweld bij een gezin thuis is geweest, zorgt de politie dat de school van de kinderen vóór de volgende schooldag daarvan op de hoogte is. De boodschap aan school is dan: dit kind heeft gisteravond een stressvolle avond gehad, wij zijn ter plaatse geweest vanwege huiselijk geweld, dit kind heeft vandaag wat extra aandacht en steun nodig: ‘Even voorzichtig met dit kind.’ Zodat het gevoel van stress de volgende dag in elk geval op school kan zakken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie en op de volgende site: www.augeo.nl.

1-02-512.png

Veiligheidsbeleid

1-02-512.png

Gedragscode

1-02-512.png

Mediaprotocol

1-02-512.png

MediaMeldcode huiselijk geweld en kindermishandelingprotocol

bottom of page