top of page

De Ganzerik

Welkom op de website van basisschool De Ganzerik!

Op basisschool de Ganzerik willen leerkrachten samen met kinderen en ouders een veilige en respectvolle omgeving creëren waarbinnen kinderen en leerkrachten de kans krijgen om hun kennis, vaardigheden en talenten optimaal te ontplooien om zo uit te groeien tot een mooi mens.

 

Alle documenten op onze website zijn in pdf gratis te downloaden. Kunt u de pdf's niet openen of bekijken, dan kunt u hier gratis het programma Acrobat Reader downloaden.

Op het kopje 'de organisatie' vindt u informatie over het team, JOGG, PBSde medezeggenschapsraad, de oudervereniging, de ouderbijdragede leerlingenraad, het anti-pestprotocol en Movare 2.0 scholen.     

 

welkomNoLogo_BIG2.jpg
bottom of page